System Ankiet

Serwis "System Ankiet" został opracowany na potrzeby przeprowadzania ankiet klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Aktualnie dostępne są dwie ankiety:
1.Ocena okresowa przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy rządowej administracji zespolonej w 2018 roku.
2.Ocena okresowa przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.


----------------------------------------
* - odpowiedź jest wymagana
Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie